Informatie voor Artiesten

Over de IJsseltheaterfietstocht
De IJsseltheaterfietstocht wordt ieder jaar op de zaterdag van het laatste weekeinde van mei georganiseerd. Het publiek fietst een route door het landschap van Salland en wordt onderweg getrakteerd op theatrale, muzikale en dansante voorstellingen van telkens 20-30 minuten in de buitenlucht. De IJsseltheaterfietstocht wordt volledig door vrijwilligers uit de regio georganiseerd en de voorstellingen worden uitsluitend door professionele artiesten en kunstenaars uitgevoerd.

Over de IJsseltheaterfamiliedag
Deze dag is gericht op gezinnen met jonge kinderen en wordt ieder jaar op de zondag van het laatste weekeinde in mei georganiseerd. Op één locatie is er theater, muziek en zijn er activiteiten in de buitenlucht. Ook deze dag wordt volledig door vrijwilligers georganiseerd.

Technische informatie
De voorstellingen tijdens de IJsseltheaterfietstocht worden drie keer per dag opgevoerd met telkens een pauze van ongeveer 1,5 uur. Voorstellingen op de IJsseltheaterfamiliedag kunnen ook meerdere keren per dag uitgevoerd worden. De voorstellingen vinden plaats in de buitenlucht.

Locatie: regio Olst-Wijhe (Overijssel – Nederland)
Artiesten nemen zelf de benodigde technische benodigdheden mee.
Elektriciteit (220V), kleedruimte en parkeergelegenheid zijn aanwezig (tenzij anders besproken).

Past jouw voorstelling bij de IJsseltheaterfietstocht of de IJsseltheaterfamiliedag?
Mail naar programmering@theaterlangsdeijssel.nl.

 
 

INFORMATION FOR ARTISTS

About the IJsseltheaterfietstocht
The IJsseltheaterfietstocht is organised every year on saturday in the last weekend of May. The audience will cycle a route through the landscape of Salland and can enjoy theatrical, musical and dance performances of 20-30 minutes each in the open air. The IJsseltheaterfietstocht is organised entirely by volunteers from the region and the performances are carried out exclusively by professional performers and artists.

About the IJsseltheaterfamiliedag
This day aimes at families with young children and is organised every year on sunday in the last weekend of May. You will find theatrical and musical performances and activities on one location in the open air. This day too is organised by volunteers.

Technical information
The shows during the IJsseltheaterfietstocht are carried out three times a day with an interval of approximately 1.5 hours. Performances that take place on the IJsseltheaterfamiliedag can be played several times as well. Both days take place in the open air.

Location: Olst-Wijhe region (Overijssel – Netherlands)
Artists are expected to bring their own technical supplies.
Electricity (220V), changing room and parking are available (unless otherwise agreed).

Are you interested in performing on the IJsseltheaterfietstocht or the IJsseltheaterfamiliedag?
Let us know at programmering@theaterlangsdeijssel.nl.

update: 5 april 2024