Doneren

Draag je cultuur een warm hart toe, wil je cultuur en de activiteiten van Stichting Theater langs de IJssel stimuleren? Dan stellen wij jouw donatie bijzonder op prijs. Kunst en cultuur staan momenteel onder druk. Subsidies worden gekort. Daar hebben wij ook mee te maken. Het voortbestaan van de IJsseltheaterfietstocht is afhankelijk van sponsoring door bedrijven en vrijwillige giften.

Wil je Stichting Theater langs de IJssel op een structurelere manier steunen, bekijk dan eens de informatie over de Club van 100.

ANBI EN DONATIES

Jouw donatie aan Stichting Theater langs de IJssel is aftrekbaar bij de Inkomsten- en vennootschapsbelasting. Schenkingen die je doet, mag je onder voorwaarden aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Mits als het goede doel waaraan je de donatie geeft is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). De Stichting Theater langs de IJssel heeft de culturele ANBI-status.

Particulieren mogen daarom 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Voorbeeld: iemand die als particulier € 100,00 schenkt, kan € 125,00 in aftrek brengen bij de belastingaangifte.

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken. Voorbeeld: iemand die als ondernemer € 100,00 schenkt, kan € 150,00 in aftrek brengen bij de belastingaangifte.

NB: Er geldt een maximum van € 1.250,00. Meer informatie hierover vind je op de site van de Belastingdienst.