OOK SPONSOR WORDEN?

De IJsseltheaterfietstocht zou niet georganiseerd kunnen worden zonder de bijdragen van alle sponsoren en donateurs. Om deze activiteit in dit gebied te behouden hebben we, naast donateurs, ook sponsoren nodig die de IJsseltheaterfietstocht een warm hart toedragen. 

WAT ZIJN DE SPONSORMOGELIJKHEDEN 2022?
  • OPTIE 1 – € 65,00 Vermelding logo met link op de website en vermelding logo op een gezamenlijk sponsorbord bij alle startpunten.
  • OPTIE 2 – € 125,00  Reclamebord van 100 bij 25 cm. cq. 50 bij 50 cm. op één van de reclamezuilen die bij de start- punten staan + vermelding logo met link op de site.  De prijs is inclusief productiekosten van  de borden.
  • OPTIE 3 – € 190  Reclamebord van 100 bij 50 cm. op een van de reclamezuilen die bij de startpunten staan+vermelding logo met link op de site. De prijs is inclusief productiekosten van de borden. 
  • OPTIE 4 – € 150  Advertentie van b. 85 en h. 40 mm. op programmaflyer of routebeschrijving.
  • OPTIE 5 – € 150  Advertentie in een gezamenlijke advertentiepagina in één van de weekbladen Huis aan Huis Reklamix, Weekblad van Salland of De Schaapskooi. Afmeting: b. 85 en h. 40 mm.
  • OPTIE 6 – € 300  Advertentie van b. 85 en h. 40 mm in alle bovengenoemde weekbladen.
  • OPTIE 7 – € 300 Voorstelling adopteren voor een dag; op de locatie van de geadopteerde voorstelling kan het bedrijf vlaggen plaatsen en een stand met promotiemateriaal inrichten + vermelding logo met link op de website en vermelding logo op een sponsorbord bij alle  startpunten.
  • OPTIE 8 – € 350  Bedrukken van de polsband (=toegangsbewijs)  voor fietsers met uw naam en logo.

Uiteraard kunnen we voor u ook in overleg een aangepast sponsorpakket samenstellen.

Deze prijzen zijn exclusief btw.

Giften: Stichting Theater Langs de IJssel heeft de ANBI – cultuurstatus. Deze erkenning geeft u als bedrijf (BV) mogelijk recht op extra belastingaftrek (giften). Bij bedrijven die een advertentie kopen of anderszins reclame maken zijn dit bedrijfskosten.

We zien uit naar uw reactie per mail op dit bericht via stichting@theaterlangsdeijssel.nl 
Indien nodig neemt een van ons contact met u op.

Je kunt ook gebruikmaken van onderstaand formulier

    Opties